Архив за Май, 2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43-2 очередной Х сессии ХХVII созыва Об исполнении бюджета 2017 года и об утверждении бюджета Кенеша Петровского айыльного аймака на 2018год, проект бюджета на 2019,2020 годы

43-2 русский43-2 русский 1

ХХVII- чакырыгынын IХ- иретсиз сессиясынын № 41-5 ТОКТОМУ Петровка айыл аймагынын 2018-жылга айылдын социалдык өнүгүүсү жана социал-дык –үнөмдүк өнүгүү боюнча планды бектиүү, 2017-жылдын айылдык социалдык өнүгүүсүнүн планын аткаруу жөнүндө.

41-5 кыргыз

2018-жылдын 5- январдагы XXVII – чакырыгынын иреттеги Х сессиясынын № 43-2 ТОКТОМУ 2017- жылдын бюджетинин аткарылышы жана 2018 жылдын бюджети менен 2019, 2020 жылдарынын божомолунун бекитилиши

43-2 кыр 201843-2 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54-3 внеочередной XII сессии ХХVII созыва О распределении свободных остатков денежных средств по специальному счету

                                                                                  28.03. 2018г.                                                                                     с. Петровка                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54-3          внеочередной XII сессии  ХХVII созыва                             О распределении свободных остатков денежных                                      средств по специальному счету                               Заслушав и обсудив  информацию главы Петровского айыльного аймака Астарова Д.Б.   для приобретения необходимых для работы различных бланков , белой бумаги  и канцелярских товаров Кенеш Петровского айыльного аймака                                                         ПОСТАНОВИЛ:

  1.  Направить ассигнования по разделу :

(в тысяч сом) 70111     аппарат    2215      22154200    бланктарга       10900

  1.  Главе Петровского айыл окмоту Астарову Д.Б. принять  к исполнению.

                  Председатель :                                                  Ж.Уразбакиева

2018-жылдын 28-мартындагы XXVII – чакырыгынын иреттен тышкары ачык ХII сессиясынын Атайын эсепте ашык калган акча каражатын бөлүштүрүү жөнүндө № 54-3 ТОКТОМ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

 

 

                                                                            

    2018-жылдын  28-мартындагы

XXVII – чакырыгынын  иреттен тышкары  ачык ХII сессиясынын

 

Атайын эсепте ашык калган акча

                                          каражатын бөлүштүрүү  жөнүндө

 

№ 54-3 ТОКТОМ

 

      Атайын эсепте 10900 сом ашык калганына байланыштуу  Петровка айыл өкмөтүнун башчысы Астаров Д.Б-нын маалыматын угуп жана толкуулап  ( ар түрүдүү  кызматтык документтерди  түзүүгө) – ак кагаз, канцелярдык буюмдарга

Петровка айылдык   Кенеши

ТОКТОМ  ЧЫГАРДЫ:

 

Акча каражат  төмөнкүдөй  бөлүштүрүлсүн:

1.70111  аппарат     2215    22154200    бланктарга           -10900

2.Токтомду аткаруу боюнча Петровка  айыл өкмөтүнун башчысы

Астаров Д.Б.-ке   жүктөлсүн.

 

 

 

                         Торайым:                                                Ж.Уразбакиева

2018-жылдын 28-мартындагы XXVII – чакырыгынын иреттен тышкары ачык ХII сессиясынын Бюджеттик каражат боюнча ассигнования жылдырүү жөнүндө № 53-2 ТОКТОМ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

 

 

                                                                           

    2018-жылдын  28-мартындагы

XXVII – чакырыгынын  иреттен тышкары  ачык ХII сессиясынын

 

Бюджеттик  каражат боюнча ассигнования жылдырүү   жөнүндө

 

№ 53-2 ТОКТОМ

 

      2018-жылдын бюджетинде каралбаган чыгашаларды  коомдук коргоо боюнча  башка  иш-чаралар  бөлүмүндөгү пенсия жана   жөлөкпул  төлөө  үчүн банктар  тарабынан  кызматтардын  акысын  төлөө чыгашаларына , турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр  бөлүмүнө – «Алмаз»  атындагы  суу кудугун иштетүү  үчүн электро энергиясына жана айыл  ичин  тазалоо үчүн айыл чарба  каражаттарын сатып алуу үчүн – акча каражатын болуп бергиле  деп кайрылган Петровка айыл өкмөтүнун башы Астаров Д.Б-нын маалыматын угуп жана толкуулап

Петровка айылдык   Кенеши

ТОКТОМ  ЧЫГАРДЫ:

 

бөлүм  71093 ( мин сом)

берене           элемент                          акча

2222          22221200                              -15

2227          22271100                             +15

 

бөлүм   70629

 

1.      2215           22154900                              -90.0

2.      2222           22221200                             +60.0

3.      2231           22311200                             +30.0

Жалпы:                           105.0

 

 

 

 

                  Төрайым :                                                    Ж.Уразбакиева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53-2 внеочередной XII сессии ХХVII созыва О передвижении ассигнований бюджетных средств

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

 

 

                                                                            

     28.03. 2018г.                                                                                     с. Петровка

 

                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  53-2

         внеочередной XII сессии  ХХVII созыва

 

                          О передвижении ассигнований бюджетных средств

                             

Заслушав и обсудив  информацию главы Петровского айыльного аймака Астарова Д.Б.  .  об услугах  коммерческих банков по выплате  пенсий и пособий (малообеспеченным семьям) , о приобретении  сельскохозяйственных инструментов для очистки территории  и благоустройству села и для оплаты за электрическую энергию скважины «Алмаз»

 

Кенеш Петровского айыльного аймака

                                                        ПОСТАНОВИЛ:

 

  1. Передвинуть ассигнования:

по разделу  71093 (в тысяч сом)

статья            элемент                          сумма

2222          22221200                              -15

2227          22271100                             +15

 

по разделу  70629

1.      2215           22154900                              -90.0

2.      2222           22221200                             +60.0

3.      2231           22311200                             +30.0

Итого:                               105.0

 

 

 

                Председатель Кенеша:                                                Ж.Уразбакиева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54-3 внеочередной XII сессии ХХVII созыва О распределении свободных остатков денежных средств по специальному счету

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

 

                                                                            

     28.03. 2018г.                                                                                     с. Петровка

 

                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54-3

         внеочередной XII сессии  ХХVII созыва

 

                          О распределении свободных остатков денежных

                                     средств по специальному счету

                             

Заслушав и обсудив  информацию главы Петровского айыльного аймака Астарова Д.Б.   для приобретения необходимых для работы различных бланков , белой бумаги  и канцелярских товаров

Кенеш Петровского айыльного аймака

                                                        ПОСТАНОВИЛ:

 

  1.  Направить ассигнования по разделу :

(в тысяч сом)

70111     аппарат    2215      22154200    бланктарга       10900

  1.  Главе Петровского айыл окмоту Астарову Д.Б. принять  к исполнению.

 

 

 

 

 

                Председатель :                                                  Ж.Уразбакиева

2018-жылдын 28-мартындагы XXVII – чакырыгынын иреттен тышкары ачык ХII сессиясынын Атайын эсепте ашык калган акча каражатын бөлүштүрүү жөнүндө № 54-3 ТОКТОМ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

 

 

                                                                            

    2018-жылдын  28-мартындагы

XXVII – чакырыгынын  иреттен тышкары  ачык ХII сессиясынын

 

Атайын эсепте ашык калган акча

                                          каражатын бөлүштүрүү  жөнүндө

 

№ 54-3 ТОКТОМ

 

      Атайын эсепте 10900 сом ашык калганына байланыштуу  Петровка айыл өкмөтүнун башчысы Астаров Д.Б-нын маалыматын угуп жана толкуулап  ( ар түрүдүү  кызматтык документтерди  түзүүгө) – ак кагаз, канцелярдык буюмдарга

Петровка айылдык   Кенеши

ТОКТОМ  ЧЫГАРДЫ:

 

Акча каражат  төмөнкүдөй  бөлүштүрүлсүн:

1.70111  аппарат     2215    22154200    бланктарга           -10900

2.Токтомду аткаруу боюнча Петровка  айыл өкмөтүнун башчысы

Астаров Д.Б.-ке   жүктөлсүн.

 

 

 

                         Торайым:                                                Ж.Уразбакиева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-1 очередной открытой X сессии XXVII созыва Отчет постоянных комиссий Кенеша.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА

 

 

 

 

25.01.2018 год                                                                      с. Петровка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-1

                                     очередной открытой  Xсессии XXVII созыва

 

                                Отчет постоянных комиссий Кенеша.

 

                

Заслушав и обсудив отчеты председателей постоянных комиссий комиссии

Кенеш Петровского айыльного аймака

 

ПОСТАНОВИЛ:

 

  1. Отчет постоянных комиссий айылного кенеша принять к сведению.

 

 

 

                 Председатель Кенеша:                                                Ж.Уразбакиева

wordpress темы