Архив за Июнь, 2024

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 23 мая 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной открытой III сессии XXVIII созыва №9-1 “О даче согласия о принятии на баланс Торт-Гульского айыл окмоту филиала “ Беловодское международное предприятие тепловодоснабжение” ГП “Кыргызтеплоэнерго”

9-1 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 23-майындагы XXVIII – чакырыгынын иреттеги ачык III сессиясынын “МИ Кыргызжылуулукэнерго” Беловодское райондор аралык жылуулук менен жабдуу жана берүү ишканасы” филиалы Төрт-Гүл айыл өкмөтүнүн балансына кабыл алууга макулдук берүү жөнүндө”

9-1 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 20 марта 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной открытой II сессии XXVIII созыва №8-7/2 “Информация о мероприятиях в 2024 году по обеспечению конституционного права детей на начальное основное общее и среднее общее образование за 1 квартал 2024 года »

8-7 2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 20-мартындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги II сессиясынын “2024-жылдын 1-кварталынын балдардын башталгыч, негизги жалпы жана орто жалпы били алууга конституциялык укугун камсыз кылуу жөнүндө” № 8-7/2

8-7 2 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 20 марта 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной открытой II сессии XXVIII созыва №8-7/1 “ О распределении остатка денежных средств по специальному счету на 01.01.2024 год”

8-7 1 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 20-мартындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги II сессиясынын “2024-ж. 1- январына карата атайын эсеп боюнча акча каражаттарынын калдыгын бөлүштүрүү жөнүндө” №8-7/1 Токтому

8-7-1 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 20 марта 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной открытой II сессии XXVIII созыва №8-7 Об утверждении нормы питания в детском саду “Алёнка” на 2024 год

8-7 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 20-мартындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги II сессиясынын “Алёнка” бала бакчасынын 2024-жылга тамактануусунун нормасын бекитүү жөнүндө № 8-7 ТОКТОМУ

8-7 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 20 марта 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной открытой II сессии XXVIII созыва № 7-6 Утверждение составов постоянных комиссий

7-6 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 20-мартындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги II сессиясынын Туруктуу комиссиялардын курамдарын бекитүү жөнүндө №7-6

7-6 

wordpress темы