Архив за Июнь, 2023

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2023-жылдын 30 майындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XXI сессиясынын “Жыл аягына калган счеттогу ашыкча акчаларды бөлүү” № 110-7 ТОКТОМУ

110-7 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 30 мая 2023 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внечередной открытой XXI сессии XXVIII созыва №110-7 “О распределении остатков бюджета 2022 года”

110-7

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 30 мая 2023 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внечередной открытой XXI сессии XXVIII созыва №109-6 “Об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения “Размещение рекламы на территории соответствующего населенного пункта в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики” на терииториии Перовского айылного аймака.

109-6 

полож 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2023-жылдын 30 майындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XXI сессиясынын Петровка айыл аймагында “Жергиликтүү маанидеги маселени ишке ашыруу боюнча жобону бекитүү тууралуу»«Тиешелүү калктуу конушка жарнакты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жайгаштыруу» жөнүндөгү жоболорду бекитүү жөнүндө. №109-6ТОКТОМУ

109-6 

жобо 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 30 мая 2023 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внечередной открытой XXI сессии XXVIII созыва №108-5 “Об утверждении Положения о порядке предоставения жилых помещений муниципальной собственности Петровского айыл окмоту”

108-5 

соц.жилье 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2023-жылдын 30 майындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XXI сессиясынын «Петровка айыл өкмөтүндөгү Муниципалдык менчиктин турак жайларын берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү туурулуу»

108-5 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 30 мая 2023 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внечередной открытой XXI сессии XXVIII созыва № 107-4 “О наименовании детского сада”

107-4

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСТУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2023-жылдын 30- майындагы XXVIII чакырыгынын иреттеги XXI сессиясынын “Бала бакчанын аталышы жөнүндө”

107-4

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 30 мая 2023 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внечередной открытой XXI сессии XXVIII созыва №106-3 О закреплении земельного участка в бессрочное пользование в селе Петровка

106-3

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2023-жылдын 30 майындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XXI сессиясынын Петровка айылында жерди оңдоо пайдаланууга берүү жөнүндө №106-3 ТОКТОМУ

106-3 

wordpress темы