Архив за Декабрь, 2022

2022-жылдын 31-октябрындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XV сессиясынын Жер которууга (трансформациялоого) макулдук берүү жөнүндө №80-8 ТОКТОМУ

80-8кырг

31 октября 2022 год с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной открытой XV сессии XXVIII созыва №80-8 “О даче согласия на перевод (трансформацию) земельного участка”

80-8рус

2022-жылдын 31-октябрындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XV сессиясынын “2022-жылдын балдар жана үй-бүлөлөр оор турмуштук кырдаалда менен иштөө боюнча отчету жөнүндө” №79-7 ТОКТОМУ

79-7кырг

31 октября 2022 год с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной открытой XV сессии XXVIII созыва №79-7 «Отчет о работе с детьми и семьями в трудной жизненной ситуации за 2022 год»

79-7рус

2022-жылдын 31-октябрындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XV сессиясынын Петровка айыл өкмөтүнүн муниципалитетинин менчигиндеги жер участокторуна мүлктүк укуктарды же ижарага кайтарымсыз берүүнүн тартиби жөнүндөгү жобону бекитүү жөнүндө №78-6 ТОКТОМУ

78-6кырг

полож 1

полож 2 

полож 3 

полож 4

полож 5 

полож 6 

полож7 

полож8 

полож 9 

полож 10 

полож 11 

полож 12 

полож 13 

полож 14 

полож 15 

 

31 октября 2022 год с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной открытой XV сессии XXVIII созыва №78-6 Утверждение положения о порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Петровского айыл өкмөтү»

78-6рус

полож 1

полож 2

полож 3

полож 4

полож 5

полож 6

полож 7

полож 8

полож 9

полож 10

полож 11

полож 12

полож 13

полож 14

полож 15

полож 16

2022-жылдын 31-октябрындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XV сессиясынын “Жеке менчикке жер участогун бекитүү жөнүндө” №77-5 ТОКТОМУ

77-5кырг

31 октября 2022 год с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной открытой XV сессии XXVIII созыва №77-5 “О закреплении земельного участка в частную собственность”

77-5русс

2022-жылдын 31-октябрындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XV сессиясынын МИ «Таза Петровка» аткарылган иштер боюнча отчетту жөнүндө №76-4 ТОКТОМУ

76-4кырг

31 октября 2022 год с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной открытой XV сессии XXVIII созыва №76-4 Отчет о проделанной работе МП «Таза Петровка».

76-4 рус

wordpress темы