Архив за Май, 2024

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 16-февралиндеги XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XХIХ сессиясынын «Жер казынасын пайдалануу укугуна макулдук берүү жөнүндө» №141-2

141-2русс

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 16 января 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной открытой XХIХ сессии XXVIII созыва №141-2 “О даче согласия на право пользования недрами”

141-2русс

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 16-февралиндеги XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XХIХ сессиясынын Жер которууга (трансформациялоого) макулдук берүү жөнүндө №140-1 ТОКТОМУ

140-1кырг

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 16 января 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной открытой XХIХ сессии XXVIII созыва №140-1 “О даче согласия на перевод (трансформацию) земельного участка”

140-1русс

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 29-январындагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XХVIII сессиясынын “Москва району Петровка, Кызыл-Туу жана Заводское айылдарынын 2047-жылдын аралыгына чейинки Башкы долбоорлорун бекитүү жөнүндө” №139-1 ТОКТОМУ

139-1кырг

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 29 января 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной открытой XХVIII сессии XXVIII созыва №139-1 Об утверждении проекта Генерального плана сел Петровка, Кызыл-Туу и поселка «Заводское» Московского района

139-1русс

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСТУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 15- январындагы XXVIII чакырыгынын иреттеги XХVII сессиясынын «Калктуу конуштардын таштандыларын чыгаруу үчүн төлөм” №138-5/1

138 -5 1кырг

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 15 января 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Очередной открытой XХVII сессии XXVIII созыва № 138-5/1 «Сбор за вывоз мусора населенных пунктов»

138-5 1русс

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 15- январындагы XXVIII чакырыгынын иреттеги XХVII сессиясынын «Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 13-декабрындагы “Балдардын башталгыч, негизги жалпы билим алууга конституциялык укугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө”№ 561 — Жарлыгын ишке ашыруу жөнүндө» № 138-5

138-5кырг

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧУЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ПЕТРОВКА АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ПЕТРОВСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 15 января 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Очередной открытой XХVII сессии XXVIII созыва № 138-5 Об исполнении Указа Президента КР от 13 декабря 2021 года УП №561 “О неотложных мерах по обеспечению конституционного права детей на получение начального, основного общего и среднего образования

138-5русс

wordpress темы