Архив за Декабрь, 2015

Бюджеттик акча каражатынын ассигнованияларын жылдыруу жөнүндө

    

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЙЫЛ ОКМОТУ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУНМОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛ  ӨКМӨТҮ

 

                                                                 

 

                                       2015-жылдын  19-августундагы

             XXVI – чакырыгынын  иреттен тышкары   ХХ1У сессиясынын

 

      Бюджеттик акча каражатынын  ассигнованияларын жылдыруу жөнүндө

                                      

                                                        № 93-7

                                                    ТОКТОМУ

 

Ишканалык муктаждыгына байланыштуу Петровка айыл өкмөтүнүн башчысы  Астаров Д.Б.-тин маалыматын угуп жана талкулап Петровка айылдык кенеши

 

                                     ТОКТОМ  ЧЫГАРАТ: 

 

Ассигнованиялар төмөнкүдөй жылдырылсын.

  1. «Муниципалдык кызмат жөнүндө»КР-нын мыйзамына ылайык айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине  көмүр сатып алуу үчүн материалдык жардам берүүгө аппарат бөлүмү боюнча:

Аппарат                                            22241100                    252,0

Баардыгы:                                                                           252,0

2.Турак жай чарбасы                     31122210                      72,0

Баардыгы:                                                                             72,0

3.70911 бөлүмүнөн кредиттер кыскартылсын

70911                                                  31112220                   — 324,0

Баардыгы:                                                                              324,0

 

Петровка а/к төрагасы:                                            Ж.Уразбакиева.

 

93-7

2015-жылдын 1-июлундагы XXVI-чакырылган иреттеги XXIII сессиясынын № 84-1 бюджеттик каражатынын ассигнованияларын жылдыруу жөнүндө ТОКТОМУ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

2015-жылдын 1-июлундагы

XXVI-чакырылган иреттеги XXIII сессиясынын № 84-1

бюджеттик каражатынын ассигнованияларын жылдыруу жөнүндө

ТОКТОМУ

Ишкананын муктажданына байланыштуу Петровка айылынын Шевченко көч.дренаждык тармагын оңдоого 68,6 мин.сом, айыл өкмөтүнө телевизор сатып алууга 27,0 мин.сом, Петровка комплекс-гимназия мектебинин ондоо иштерине 165,0 мин.сом, Петровка гимназия мектебинин рекреациясын ондоо иштерине 180,0 мин.сом бөлүп берүү боюнча Петровка айыл өкмөтүнүн  башчысы Астаров Д.Б- тин  маалыматын угуп жана талкулап Петровка айылдык кенеши:

ТОКТОМ ЧЫГАРАТ

Ассигнованиялар төмөнкү бөлүмдөрго жылдыралсын:

Бөлүм                         Берене                        Элемент                     Акчасы

70911                         3111                31112220                   -440600

70629                         3111                31113390                   +68600

70111                         3112                31123290                   +27000

70921                         2221                22211100                   +165000

70921                         3111                31112320                   +180000

 

Бардыгы:440600

(Төрт жүз кырк мин алты жүз сом)

 

Петровка а/к төрагасы:                                                               Ж.Уразбакиева

 

84-11111111111

2015-жылдын 19-августундагы XXVI – чакырыгынын иреттен тышкары ХХ1У сессиясынын Бюджеттик акча каражатынын ассигнованияларын жылдыруу жөнүндө

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЙЫЛ ОКМОТУ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛ  ӨКМӨТҮ

 

 

   

                                               № 90-4

                                          ТОКТОМУ

 

 

Ондоо иштерин өткөрүү  , эмеректерди сатып алууга смета түзүү үчүн контракт  аркылуу инженер сметчик айлык маянасы 8210 сом менен жана аткарган иштерди стандартка ылайык кызматын  өткөрүп алуу боюнча  техникалык көзөмөлдөө инженерин 8210 сом менен кызматка алуу жана  мамлекеттик электрондук  сатып алууну өткөрүү  боюнча Петровка а/ө башчысы Астаров Д.Б.-тин маалыматын угуп жана талкулап Петровка айылдык кенеши

 

                                      ТОКТОМ  ЧЫГАРАТ:

 

Бөлүмдөрдөн төмөнкүдөй акча каражаттын ассигнованиялары жылдырылсын:

 

Бөлүм                             берене                 элемент               акча каражат

70911                               3111                   31112220                 — 8210

70111                               2111                   21111200                 +70000

2121                   21211100                 + 10500

2121                   21211200                  + 1600

Баардыгы:                                                                                     82 100

 

(сексен эки мин бир жүз сом)

 

Петровка а/ө төрагасы:                                          Ж.Уразбакиева.

90-4

2015-жылдын 27- апрелиндеги XXVI – чакырыгынын иреттеги ХХ1 сессиясынын «Петровка айыл аймагынын административдик чек арасында «Бухар газ району «Ташкент-Бишкек- Алматы» магистралдык газопровод куруу боюнча Кыргызстан газпром объектисине убактылуу жер бөлүп берүү жөнүндө»

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЙЫЛ ОКМОТУ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛ  ӨКМӨТҮ

 

 

                               2015-жылдын  27- апрелиндеги

XXVI – чакырыгынын  иреттеги    ХХ1 сессиясынын                  

   «Петровка айыл аймагынын  административдик чек арасында                          

   «Бухар газ району «Ташкент-Бишкек- Алматы»  магистралдык                    

     газопровод куруу боюнча Кыргызстан газпром объектисине      

              убактылуу жер бөлүп берүү   жөнүндө»

 

№  83-1

                                          ТОКТОМУ

«Петровка айыл аймагынын  административдик чек арасында «Бухар газ району «Ташкент-Бишкек- Алматы»  магистралдык  газопровод куруу боюнча Кыргызстан газпром объектисине  убактылуу жер бөлүп берүү   жөнүндө» 2015-жылынын 4-июнундагы № 115-06/15  «Гео Строй Проект Азия» ОсОО катын  угуп жана талкулап Петровка айылдык кенеши

 

                                   ТОКТОМ  ЧЫГАРАТ:

  1. «Петровка айыл аймагынын  административдик чек арасында «Бухар газ району «Ташкент-Бишкек- Алматы»  магистралдык  газопровод куруу боюнча Кыргызстан газпром объектисине  убактылуу 99489 кв.м. 11 ирет 1001-1063,72 км. жер бөлүнүп берилсин.
  2. ОсОО «Газпром Кыргызстан» курулуш учурунда келтирилген зыяндыгы үчүн жер ээлерине  компенсация төлөп ,   келишимге кол коюлгандан кийин газ чийинин курулушу башталсын.
  3. ОсОО «Газпром Кыргызстан» газ чийинин куруп бүткөндөн кийин жер аянтчаларын  жер ээлери пайдалануу үчүн мурдагы калыбына келтирилсин.
  4. Токтомду  бекитүү үчүн Москва райондук мамлекеттик администрациясына кайрылуу жиберилсин.
  5. Токтомду аткаруу боюнча айыл өкмөттүн башчысы Астаров Д.Б.-ке жүктөлсүн.

Петровка айылдык кенешинин

төрагасы:                                                                      И.Бейшеналиев.

 

83-1

« Негизги тизмеге кирбей калган жарандарга жер үлүшүн бөлүп берүү жөнүндө»

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЙЫЛ ОКМОТУ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛ  ӨКМӨТҮ

 

 

                               2015-жылдын  27- апрелдеги

XXVI – чакырыгынын  иреттеги  ачык  ХХ1 сессиясынын                  

« Негизги тизмеге кирбей калган жарандарга жер үлүшүн  бөлүп берүү жөнүндө»

 

№  81-4/4

                                          ТОКТОМУ

 

Негизги   тизмесине кирбей калган жарандарга жер үлүшүн бөлүп берүү жөнүндө маалыматты угуп жана талкулап Петровка айылдык кенеши

 

                                  ТОКТОМ  ЧЫГАРАТ:

 

1.Петровка айыл өкмөтүнүн башчысы Астаров Д.Б.  Кыргыз Республикасынын мыйзамынын чегинде  жарандардын арыздарын карап чыксын.

 

 

 

Петровка айылдык кенешинин

төрагасы:                                                                      И.Бейшеналиев.

4-4

« Мөөнөтсүз пайдаланууга жер тилкесин бөлүп берүү жөнүндө»

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЙЫЛ ОКМОТУ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛ  ӨКМӨТҮ

 

 

                               2015-жылдын  27- апрелдеги

XXVI – чакырыгынын  иреттеги  ачык  ХХ1 сессиясынын                 

     « Мөөнөтсүз пайдаланууга жер тилкесин бөлүп берүү жөнүндө»

 

№  81-4/3

                                          ТОКТОМУ

Кыргыз  Республикасынын Жер Кодексинин 13-беренесинин 1,3 — п.п., 25-беренесинин 2-п. ылайык жана Петровка  айыл  аймагынын бокс боюнча машыктыруучу Эсенкулов Р.-дын арызын угуп , талкулап Петровка айылдык кенеши

 

ТОКТОМ  ЧЫГАРАТ:

 

1.Петровка айылынын Советская № жок 6504 кв.м. аянтчасы жабык спорттук комплекс куруу үчүн мөөнөтсүз убакытка Петровка айыл өкмөтүнө  колдонууга  берилсин.

2.Жер тилкесин пайдалануу үчүн айыл өкмөтүнүн башкы адиси Замятина Н.Б. Мамлекеттик каттоо бөлүмүндө күбөлүктөнгөн иш кагаздарды даярдасын.

3.Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинин 25- беренесинин негизинде бул токтом  мамлекеттик каттоодон  30 күндүн ичинде отүүгө зарыл.

 

 

 

Петровка айылдык кенешинин

төрагасы:                                                                      И.Бейшеналиев.

 

4-3

« Ар кандай маселелер жөнүндө»

4-2

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЙЫЛ ОКМОТУ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛ  ӨКМӨТҮ

 

 

                               2015-жылдын  27- апрелдеги

XXVI – чакырыгынын  иреттеги  ачык  ХХ1 сессиясынын                 

                          «  Ар кандай  маселелер  жөнүндө»

 

№  81-4/2

                                          ТОКТОМУ

 

Турак жай куруу боюнча жер тилкесин бөлүп берүү жөнүндө Токтобердиева А.Б.-нын арызын угуп жана талкулап Петровка айылдык кенеши

 

 

                                   ТОКТОМ  ЧЫГАРАТ:

 

 

1.Петровка айыл өкмөтүнүн башчысы Астаров Д.Б. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Токтобердиева А.Б.-нын арызын карап чыксын.

 

 

 

 

Петровка айылдык кенешинин

төрагасы:                                                                      И.Бейшеналиев.

 

 

« Москва райондук Ички иштер бөлүмүнүн ардагерлеринин коомдук бирикмесинин кайрылуу каты жөнүндө»

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЙЫЛ ОКМОТУ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛ  ӨКМӨТҮ

 

                                                        

 

2015-жылдын  27- апрелдеги

XXVI – чакырыгынын  иреттеги  ачык  ХХ1 сессиясынын

« Москва райондук Ички иштер бөлүмүнүн ардагерлеринин

коомдук бирикмесинин кайрылуу каты  жөнүндө»

 

№  81-4/1

                                          ТОКТОМУ

 

№ 684-контурдагы жайгашкан мурдагы тоок фермасынын көлчөсүн  Москва райондук Ички иштер бөлүмүнүн ардагерлеринин коомдук бирикмесине ижарага берүү жөнүндө  кайрылуу катын угуп  жана талкулап төмөнкү маалымат берилди:

Жанындагы № 682, 683 контурлар менен чогу 1997-жылдан бери жайытка берилген, ошондуктан Петровка айылдык кенеши

 

                                    ТОКТОМ  ЧЫГАРАТ:

 

1.Мурдагы тоок фермасынын көлчөсүн , жанында кошулган  жер аянты менен ижарага берүүдөн баш тартылсын.

 

 

Петровка айылдык кенешинин

төрагасы:                                                                      И.Бейшеналиев.

 

81-4

« Узак мөөнөткө мурдагы № 14-дарыгер тобунун имаратын берүү жөнүндө»

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЙЫЛ ОКМОТУ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫНЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛ  ӨКМӨТҮ

 

                                                        

 

2015-жылдын  25-мартындагы

XXVI – чакырыгынын  иреттеги ачык ХХ сессиясынын

 

 

№  77-  5

ТОКТОМУ:

 

Узак  мөөнөткө мурдагы № 14-дарыгер тобунун имаратын ижарага берүүгө Осокеев Э.Б. арызында имаратты жана кошумча курулуштарды сактоого , эс алуучу жайга айлантуу жана жаштар үчүн спорт  өнүгүүсүнө көмөк кылуусун милдеттенет.Арызды угуп жана талкулап Петровка айылдык кенеши

 

                                         ТОКТОМ  ЧЫГАРАТ:

 

1.Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык  Петровка айыл өкмөтүнүн башчысы Астаров Д.Б.-ке № 14-дарыгер тобунун имаратын ижарага берүү боюнча керектүү иш кагаздарын даярдоо боюнча дайындалсын.

 

 

 

Петровка айылдык кенешинин

төрагасы:                                                                      И.Бейшеналиев.

 

77-5

2015-жылдын 25-мартындагы XXVI – чакырыгынын иреттеги ачык ХХ сессиясынын « Агрардык суу мекемесинин кызматы жөнүндө» № 76- 4

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЙЫЛ ОКМОТУ

ПЕТРОВСКОГО

АЙЫЛЬНОГО АЙМАКА МОСКОВСКОГО  РАЙОНА

ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ЧУЙ ОБЛУСУНУН

МОСКВА РАЙОНУН

ПЕТРОВКА

АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН

АЙЫЛ  ӨКМӨТҮ

 

 

                               2015-жылдын  25-мартындагы

XXVI – чакырыгынын  иреттеги ачык ХХ сессиясынын                 

             « Агрардык суу мекемесинин кызматы  жөнүндө»

 

№  76-  4

                                          ТОКТОМУ

 

Ички чарба сугат системасын реабилитациядан өткөрүү жөнүндө Петровка айыл аймагынын агрардык суу мекемесинин директору Койкеев М. маалыматын угуп жана талкулап Петровка айылдык кенеши

 

                                   ТОКТОМ  ЧЫГАРАТ:

 

 

 

  1. Ички чарба сугат системасын реабилитациядан өткөрүү жөнүндө Петровка айыл аймагынын агрардык суу мекемесинин директору Койкеев М.-тын маалыматы  кабыл алынсын.

 

 

 

 

 

Петровка айылдык кенешинин

төрагасы:                                                                      И.Бейшеналиев.

 

76-4

wordpress темы