Архив за Август, 2021

25 февраля 2021- ж с.Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXVII- чакырылышынын кезектеги ХХХIII- сессиясы № 147-1 Москва райондук талапкерлери шайлоо комиссиясы Талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколду бекитүү

147-1

29 декабря 2020 ж с.Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXVII чакырылышынын кезектеги ХХХII сессиясы № 145-4 Черняховкий атындагы Петровка орто мектебинин тамактануу блогун оңдоо

145-4

18 декабря 2020 ж с.Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXVII чакырылышынын кезексиз ХХХI сессиясы № 137-4 Бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү жөнүндө Петровский айыл аймагы 2020-жылга

137-4

18 декабря 2020 ж с.Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXVII чакырылышынын кезексиз ХХХI сессиясы № 136-3 Петровка айыл аймагынын Кеңеши Төрагага бир жолку компенсация жөнүндө

136-3

18 декабря 2020 ж с.Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXVII чакырылышынын кезексиз ХХХI сессиясы № 135-2 Жер участогун берүү жөнүндө Петровка айылында чексиз пайдалануу үчүн

135-2

2021- ж. 29.07. Петровка-а. ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXVIII — чакырыктын IV- иреттеги ачык сессиясынын № 9-2 Петровская атайын имаратын кабыл алуу жөнүндө жалпы билим берүүчү мектеп-интернаты

Сканировать3

29.07.2021 г. с.Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной IV сессии XXVIII созыва № 9-2 О принятии на баланс здания Петровской специальной общеобразовательной школы- интернат

Сканировать30001

2021- ж. 29.07. Петровка- а. ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXVIII — чакырыктын IV- иреттеги ачык сессиясынын № 8-1 2021-жылга карата Петровка айыл өкмөтүнүн бюджеттин киреше бөлүгүн азайтуу жөнүндө

8-1кыр

29.07.2021 г. с.Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной IV сессии XXVIII созыва № 8-1 Об уменьшении доходной части бюджета Петровского айыл окмоту на 2021 год

8-1рус

02.07.2021 г. с.Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной III сессии XXVIII созыва № 7-1 Выборы главы Петровского айыльного аймака

7-1рус

wordpress темы