Лучшие записи

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 8-июлдагы XXVIII – чакырыгынын иреттеги ачык IV сессиясынын “2024-жылдын экинчи кварталына карата балдардын укуктарын жана таламдарын камсыз кылуу, жаша жете элек өспүрүмдөрүн арасында укук бузууларды алдын алуу

17-6 кыр

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 8 июля 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной открытой IV сессии XXVIII созыва №16-5 Об утверждении размера сбора за использование пастбищ на территории Торт-Гульского айылного аймака

16-5 русс

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 8-июлдагы XXVIII – чакырыгынын иреттеги ачык IV сессиясынын Төрт-Гүл айыл аймагында жайыттарды пайдалануу үчүн жыйымдын өлчөмүн бекитүү жөнүндө №16-5 Токтому

16-5 кырг

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 8 июля 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной открытой IV сессии XXVIII созыва № 15-4 «Об утверждении бюджета и штатного расписания МП «Тѳрт- Гүл» на 2024г»

15-4 русс

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 8-июлдагы XXVIII – чакырыгынын иреттеги ачык IV сессиясынын 2024-жылдын «Төрт-Гүл» МИ бюджеттин жана Штаттык ырааттамасын бекитүү жөнүндө» №15-4 Токтому

15-4 кыр

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 8 июля 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной открытой IV сессии XXVIII созыва № 14-3 “О проекте прогноза доходно- расходной части местного бюджета Торт-Гуль айыл окмоту на 2025-2027 года”

14-3 русс

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 8-июлдагы XXVIII – чакырыгынын иреттеги ачык IV сессиясынын “Төрт-Гүл айыл өкмөтүнүн 2025-2027-жылдар жергиликтүү бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн болжолунун долбоору жөнүндө” № 14-3

14-3 кырг

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 8-июлдагы XXVIII – чакырыгынын иреттеги ачык IV сессиясынын 2024-жылдын 6- айынын жыйынтыгы боюнча» Үнөмдөлгөн акча каражаттарын кайра бөлүштүрүү жөнүндө» №13-2 Токтому

13-2 кыр

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 8 июля 2024 года с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной IV сессии XXVIII созыва № 13-2 « О перераспределении сэкономленных денежных средств по итогам 6 месяцев 2024 года»

13-2 русс

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮЙ ОБЛУСУ МОСКВА РАЙОНУ ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН ТӨРТ-ГҮЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ТОРТ-ГУЛЬСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ ТОРТ-ГУЛЬСКОГО АЙЫЛНОГО АЙМАКА 2024-жылдын 8-июлдагы XXVIII – чакырыгынын иреттеги ачык IV сессиясынын Төрт-Гүл айыл өкмөтүнүн 2024-жылга карата атайын эсебинин бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүн тактоо жөнүндө №12-1 Токтому

12-1 русс

wordpress темы