Архив за Май, 2022

09.03.2022 г. с. Петровка 2022-жылдын 9-мартындагын XXVIII – чакырыгынын ирээттеги ачык X сессиясынын “Каржылоо үчүн каражаттарды бекитүү жана бөлүштүрүү жөнүндө” № 43-2 ТОКТОМУ

43-2кырг 001

ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной X сессии XXVIII созыва № 43-2 «Об утверждении и выделении денежных средств на соофинансирование»

43-2рус 001

09.03.2022 г. с. Петровка 2022-жылдын 9-мартындагын XXVIII – чакырыгынын иреттеги ачык X сессиясынын “Жыл аягына калган счеттогу ашыкча акчаларды бөлүү” № 42-1 ТОКТОМУ

42-1кырг 001

09.03.2022 г. с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной X сессии XXVIII созыва № 42-1 «О распределении свободных остатков денежных средств по бюджету на 01.01.2022г.”

42-1рус 001

2022-жылдын 11-февралындагы XXVIII чакырыгынын иреттеги IX сессиясынын “2021-жылдын балдар жана үй-бүлөлөр оор турмуштук кырдаалда менен иштөө боюнча отчету жөнүндө” №41-5 ТОКТОМУ

45-1кырг 001

11.02.2022 г. с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной IX сессии XXVIII созыва № 41-5 «Отчет о работе с детьми и семьями в трудной жизненной ситуации за 2021 год»

41-5 рус 001

2022-жылдын 11-февралындагы XXVIII чакырыгынын иреттеги IX сессиясынын “2021-жылдын Жайыт комитетинин бюджетинин аткарылышы отчету жана 2022-жылга бюджеттин бекитүү жөнүндө” №40-4 ТОКТОМУ

40-4 кырг 001

11.02.2022 г. с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной IX сессии XXVIII созыва № 40-4 «Отчет об исполнении бюджета жайыт комитета за 2021 год и утверждение бюджета на 2022 год».

40-4рус 001

2022-жылдын 11-февралындагы XXVIII чакырыгынын иреттеги IX сессиясынын “Мини ГЭСтин курулушууга жерди бөлүп берүү жөнүндө” №39-3ТОКТОМУ

39-3 кырг 001

11.02.2022 г. с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ внеочередной IX сессии XXVIII созыва № 39-3 “О выделении земельного участка под строительство Мини ГЭС”

39-3рус 001

wordpress темы