Архив за Июль, 2022

ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2022-жылдын 16 июнундагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XII сессиясынын Жер которууга (трансформациялоого) макулдук берүү жөнүндө №59-6 ТОКТОМУ

59-6 кыр

16 июня 2022 год с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной открытой XII сессии XXVIII созыва №59-6 “О даче согласия на перевод (трансформацию) земельного участка”

59-6 рус

ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2022-жылдын 16 июнундагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XII сессиясынын Петровка айылында чексиз пайдаланууга жерди берүү жөнүндө №57-4 ТОКТОМУ

57-4 кыр

16 июня 2022 год с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной открытой XII сессии XXVIII созыва №57-4 О предоставлении земельного участка в бессрочное пользование в селе Петровка

57-4 рус

ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2022-жылдын 16 -июнундагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XII сессиясынын «Жерлерди инвентаризациялоо боюнча комиссияны түзүү жөнүндө» № 56-3 ТОКТОМУ

56-3 кыр

16 июня 2022 год с. Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной открытой XII сессии XXVIII созыва № 56-3 “О создании комиссии по инвентаризации земель”

56-3 рус

ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2022-жылдын 16 июнундагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XII сессиясынын «Штаттык расписаниеге өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» №55-2 ТОКТОМУ

55-2 кырг

16 июня 2022-ж . с.Петровка ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ очередной XII сессии XXVIII созыва №55-2 « О внесении изменений в штатное расписание»

55-2 рус

2022-жылдын 16 июнундагы XXVIII – чакырыгынын ирээттеги XII сессиясынын “Акча каражатын жылдыруу жөнүндө” № 54-1 ТОКТОМУ

54-1 

54-1  продолж.

wordpress темы